AUTOOSTA

AUTOOSTA

Telefona Nr.: 63331671
E-pasts: autoosta@sks.lv

Biļešu kases darba laiks ir katru dienu no plkst. 07:00 līdz plkst. 18:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00.

Uzgaidāmā telpa ir atvērta no pirmā autobusa iebraukšanas autoostā līdz pēdējā autobusa aizbraukšanas laikam.