PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu:

 1. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS
 2. VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI
 3. FINANŠU MĒRĶU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI
 4. VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS/PAŠVALDĪBU BUDŽETOS
 5. INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS/PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMU UN IZLIETOJUMU
 6. NEAUDITĒTI STARPPERIODU PĀRSKATI
 7. AUDITĒTI GADA PĀRSKATI
 8. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU
 9. INFORMĀCIJA PAR ORGANIZATORISKO STRUKTŪRU
 10. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMIEM
 11. STATŪTI
 12. VALDE
 13. INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM
 14. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBINIEKU ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI
 15. ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) STRATĒĢIJA UN KĀRTĪBA