VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SADĀRDZINĀJUMA KOMPENSĒŠANAI!

VALSTS ATBALSTS MĀJSAIMNIECĪBĀM CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES SADĀRDZINĀJUMA KOMPENSĒŠANAI!

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” atgādina, ka no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām valsts paredz  centralizētās siltumapgādes atbalstu - centralizētās siltumapgādes tarifa sadārdzinājumu virs 68 - 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski.

Piemērs:

Siltumenerģijas tarifs Skrundas pilsētā ir 97,28EUR/MWh (bez PVN), tātad valsts kompensācija tiks izrēķināta sekojoši:

  1. 97,28EUR/MWh – 68EUR/MWh = 29,28EUR/MWh; 29,28EUR/MWh x 0,5 = 14,64EUR /MWh kompensēs valsts (50% kompensācija par siltumenerģijas tarifu no 68EUR/MWh līdz 150 EUR/MWh);
  2. 14,64 EUR/MWh ir valsts kompensācija, ja tarifa likme ir 97,28 EUR/MWh bez PVN. Siltumenerģijas lietotājam pēc valsts kompensācijas saņemšanas būs piemērojams tarifs 97,28 EUR/MWh - 14,64 EUR/MWh = 82,64EUR/MWh (bez PVN).