PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU KULDĪGAS NOVADĀ

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU KULDĪGAS NOVADĀ

Informējam, ka 2022. gada 27. novembrī ar Kuldīgas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.16.p.68), izdoti saistošie noteikumi “Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kuri stājas spēkā ar 2023. gada 1. maiju.

Noteikumi paredz dzīvojamo telpu klasifikāciju pēc labiekārtojuma līmeņa:

-  labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama centralizēta siltumapgāde vai autonomā gāzes/elektrības apkure, karstā ūdens apgāde (nodrošināta centralizēti vai individuāli – ūdens sildītājs (boilers) vai gāzes katls) un aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, vanna/duša un tualete;

- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde un kanalizācija, tualete atrodas dzīvojamajā telpā vai dzīvojamajā ēkā;

- dzīvojamā telpa bez ērtībām ir dzīvojamā telpa, kurā ir pieejama individuālā siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde ārpus dzīvojamās telpas un tualete ārpus dzīvojamās ēkas.

Dzīvojamo telpu īres maksa Skrundas pilsētas teritorijā ar 2023.gada 1.maiju tiek noteikta šāda:

- labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,56 euro/m2 mēnesī;

- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,45 euro/m2 mēnesī;

- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,29 euro/m2 mēnesī.

Dzīvojamo telpu īres maksa Raņķu pagasta un Rudbāržu pagasta teritorijā ar 2023.gada 1.maiju tiek noteikta šāda:

- labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,49 euro/m2 mēnesī;

- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,30 euro/m2 mēnesī;

- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,29 euro/m2 mēnesī.

Dzīvojamo telpu īres maksa Skrundas pagasta, Laidu pagasta un Nīkrāces pagasta teritorijā ar 2023.gada 1.maiju tiek noteikta šāda:

- labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,30 euro/m2 mēnesī;

- daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa – 0,25 euro/m2 mēnesī;

- dzīvojamā telpa bez ērtībām – 0,15 euro/m2 mēnesī.