SKRUNDAS KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS DARBINIEKI PAPILDINA ZINĀŠANAS SEMINĀROS

SKRUNDAS KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS DARBINIEKI PAPILDINA ZINĀŠANAS SEMINĀROS

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" darbinieki piedalīsies seminārā par aktualitātēm ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un seminārā par izmaiņām komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā.

 

2024. gada 18. jūnijā Salaspils kultūras namā norisināsies biedrības "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas" un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīkotais seminārs par aktualitātēm ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un tās pielietošanā, kuru apmeklēs arī Skrundas komunālās saimniecības ekonomiste un inženierkomunikāciju tehniķis.

Seminārā būs iespēja uzzināt par gaidāmajām izmaiņām un ieteikumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas regulējumā, kā arī uzklausīt SIA "Rīgas ūdens" un SIA "ŪDEKA" pieredzi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku pielietošanā.

Un 2024. gada 20. jūnijā MS Teams vidē attālināti notiks seminārs par izmaiņām komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvā, kuru apmeklēs Skrundas komunālās saimniecības valdes locekle. Semināru organizē biedrība "Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.