AZBESTU SATUROŠI ATKRITUMI IR BĪSTAMI VESELĪBAI UN DABAI

AZBESTU SATUROŠI ATKRITUMI IR BĪSTAMI VESELĪBAI UN DABAI

Ikvienam, saskaroties ar azbesta atkritumiem, ir jāņem vērā to bīstamība. Azbesta šķiedras var izraisīt nopietnas elpošanas ceļu slimības, var kaitēt arī dzīvniekiem un videi, azbestam iepriekš nokļūstot ūdenī, augsnē un gaisā.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” ietvaros no š.g. 3. jūnija sākas azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanas apglabāšanai atbalsta programmas 2. kārta, kuras ietvaros iespēja nodot azbestu saturošo šīferi ir ne tikai trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet arī Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene” turētājiem.
Š.g. 2.maijā tika uzsākta atbalsta programma azbestu saturošā šīfera nodošanai apglabāšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām. Ņemot vērā 1.kārtas pieteikumu skaitu, no š.g. 3.jūnija mērķa grupa ir paplašināta ar Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene” (apliecība “Goda ģimene”) turētājiem, kas var pieteikties azbestu saturošā šīfera krājumu nodošanai bez maksas. 2.kārtas ietvaros pieteikties azbesta saturošā šīfera krājumu nodošanai vēl joprojām varēs trūcīgās un maznodrošinātās personas.
No vienas mājsaimniecības var nodot ne mazāk kā 0,2 tonnas (aptuveni 10 šīfera loksnes) un ne vairāk kā 3 tonnas (aptuveni 150 šīfera loksnes) azbestu saturoša šīfera. Kopējais finansējuma apmērs visās atbalsta programmas pieteikšanās kārtās ir 350 tūkstoši eiro.
Lai pieteiktos atbalsta programmai, pretendentam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas kopā ar atbalsta nosacījumiem ir pieejama https://wastetoresources.varam.gov.lv/.../azbesta.... Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VARAM e-pasta adresi pasts@varam.gov.lv. Pieteikumu var iesniegt arī papīrā parakstītu, sūtot pa pastu VARAM Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai iesniedzot klātienē. Pieteikumus var iesniegt līdz š.g.28 jūnijam.
Svarīgi – atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā jābūt spēkā esošam trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam, vai apliecībai “Goda ģimene”!
Apstiprinājums atbalsta saņemšanai tiks nosūtīts e-pastā viena mēneša laikā no pieteikšanās termiņa beigām, savukārt pakalpojumu būs iespējams saņemt divu mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.
VARAM atgādina, veicot darbu ar azbestu saturošiem materiāliem, jāievēro drošības prasības. Darbu jāveic piemērotā apģērbā (vienreizējās lietošanas virsvalks, cimdi, respirators P3, mazgājami apavi) un šīferi nedrīkst lauzt, jo tādā veidā rodas putekļi, kas ir bīstami veselībai un videi.
Tāpat azbestu saturošus atkritumus nedrīkst aprakt zemē, izmantot ceļu uzbēršanai vai citiem mērķiem. Tos drīkst nodot apglabāšanai tikai atkritumu poligonos, kas ir saņēmuši Valsts vides dienesta atļauju. Par azbestu saturošu atkritumu nepareizu apsaimniekošanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
Atcerieties! Azbests ir bīstams materiāls, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Tāpēc aicinām pieteikties azbesta atbalsta programmai, pasargājot sevi un apkārtējo vidi no azbesta radītajiem riskiem!