IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" VALDES LOCEKĻA AMATU

Kuldīgas novada pašvaldība atkārtoti izsludinājusi atklātu konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu, jo martā beigsies piecu gadu pilnvaru termiņš līdzšinējam valdes loceklim.

No SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa kandidāta tiek sagaidītas padziļinātas zināšanas par finanšu resursu pārvaldīšanu un administrēšanu, izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomām un korporatīvo pārvaldību, kā arī nevainojama reputācija.

Pretendentam jābūt vismaz divu gadu pieredzei valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, nepieciešams stratēģisks redzējums par kapitālsabiedrības darbu, atbildība lēmumu pieņemšanā, kā arī citas prasības.

Iepazīties ar prasībām pretendentiem var šeit: https://kuldigasnovads.lv/aicina-darba-sia-skrundas-komunala-saimnieciba-valdes-locekli-2/

Dokumentus dalībai kandidātu atlases procesā lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 2. aprīlim elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi nominacija@kuldigasnovads.lv ,vai personīgi parakstītus pa pastu, nosūtot uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301, vai iesniedzot klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā ar norādi “SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata kandidātu atlasei” – Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

“Skrundas komunālā saimniecība” nodrošina siltumapgādes pakalpojumus Skrundas pilsētā un Rudbāržos, teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanu Skrundā, dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus Skrundas pilsētā un pagastā, kā arī Raņķu, Nīkrāces un Rudbāržu pagastā.