INFORMĀCIJA AUTOBUSU PASAŽIERIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

INFORMĀCIJA AUTOBUSU PASAŽIERIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM

Informējam, ka reisiem, kuriem nav norādīts, ka to izpilda piekļūstams transportlīdzeklis, personas ar funkcionāliem traucējumiem, grūtnieces un personas ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) to var pasūtīt 36 stundas pirms brauciena, piezvanot uz pārvadātāja norādīto tālruņa numuru.

Plašāku informāciju varat iegūt ATD mājaslapā www.atd.lv sadaļā “Sabiedriskais transports” - “Piekļūstama transportlīdzekļa pieteikšana” vai:

https://www.atd.lv/lv/jaunumi/piek%C4%BC%C5%ABstama-transportl%C4%ABdzek%C4%BCa-pieteik%C5%A1ana

PAPILDINFORMĀCIJA: gadījumos, ja interneta vietnē atrodat sev interesējošo maršruta reisu un tam piezīmēs ir šāda piktogramma - , tad lūdzam ņemiet vērā, ka attiecīgais reiss tiks izpildīts ar pielāgotu transportlīdzekli un pielāgota transportlīdzekļa pasūtīšana nav jāveic.