Asenizācijas pakalpojumi

Asenizācijas pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērv. Cena, EUR bez PVN   Cena, EUR ar PVN
1 Asenizācijas pakalpojums 8,17   9,89
2 Asenizācijas pakalpojums ar skalošanu 10,78   13,04
3 Kanalizācijas skalošana ar asenizācijas mašīnu Mercedes Benz un vakuuma un cauruļu skalošanas iekārtu stunda 54,27   65,67
4 Notekūdeņu pieņemšana Skrundas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs 2,09   2,53
5 Kanalizācijas skalojamās iekārtas pakalpojumi, tilpums 1 m³ stunda 11,28   13,65
6 Palīgstrādnieka darbs stunda 6,77   8,19
7 Ceļa izdevumi
7,1 Ceļa izdevumi ārpus Skrundas pilsētas robežām km 0,52   0,63
  *minimālā maksa par asenizācijas pakalpojumiem 8,17 EUR bez PVN

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sagatavots 2021. gada 1. novembrī