Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi

Maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Skrundas pilsētā, Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastos:

  • ūdensapgādes pakalpojums - 1.04 EUR/m3 bez PVN
  • kanalizācijas pakalpojums - 1.10 EUR/m3 bez PVN

 

 

*Sagatavots 2021. gada 22. novembrī