TIEK IZSLUDINĀTA CENU APTAUJA KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDEI

TIEK IZSLUDINĀTA CENU APTAUJA KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDEI

Cenu aptauja Nr. 24/002 08.07.2024.

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” aicina piedalīties cenu aptaujā par kokskaidu granulu piegādi siltumenerģijas ražošanai 2024./2025. gada apkures sezonā.  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024. gada 29.jūlijs, plkst. 11:00.

Papildus informācija: Inženierkomunikācijas tehniķis Guntars Stepiņš, tālr.: 26154604.

Piedāvājumu iesniegt:

  • klātienē Liepājas ielā 5, Skrundā, Kuldīgas novadā;
  • sūtot pa pastu – SIA “Skrundas komunālā saimniecība”, Liepājas iela 5, Skrunda, Kuldīgas novads;
  • sūtot e-pastā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu: iepirkumi@sks.lv.

 

Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

1. pielikums - Pieteikums dalībai cenu aptaujā

2. pielikums - Finanšu piedāvājums

3. pielikums - Līguma projekts