SKRUNDĀ IZVIETOTI TEKSTILA ŠĶIROŠANAS KONTEINERI!

SKRUNDĀ IZVIETOTI TEKSTILA ŠĶIROŠANAS KONTEINERI!

Lai veicinātu tekstila materiālu otrreizējo apriti un iedzīvotāju iespējas šķirot tos,  arī Skrundā, 1. Maija laukumā ir novietoti tekstila šķirošanas konteineri, kuros iedzīvotāji aicināti nodot jebkāda veida apģērbu un apavus – gan jaunu, gan lietotu, tādu, kas izgājis no modes, ir apnicis vai ir nokalpojis savu laiku. Tāpat var nodot mājas tekstilu – segas, palagus, galdautus u.c.

LAI SKAISTI ZIED!

LAI SKAISTI ZIED!

Turpinot pagājušajā gadā iesākto, arī šogad SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", sadarbībā ar Durbes dārzniecību, ir palīdzējusi uzplaukt daļai no Skrundas, sagaidot Skrundas pilsētas svētkus.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS JUBILEJAS IELĀ 3, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS JUBILEJAS IELĀ 3, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

2022.gada 9.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 275 009,42 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jubilejas ielā 3, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PARKA IELĀ 1, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS PARKA IELĀ 1, RUDBĀRŽOS, RUDBĀRŽU PAGASTĀ, KULDĪGAS NOVADĀ ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

2022.gada 9.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 251 417,37 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka ielā 1, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA PĀRSLĒGŠANU BEZTERMIŅA ĪRES LĪGUMIEM

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES LĪGUMA PĀRSLĒGŠANU BEZTERMIŅA ĪRES LĪGUMIEM

Ja īrnieks lieto pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu uz tāda dzīvojamās telpas īres līguma pamata, kuram nav norādīts termiņš, pašvaldība var prasīt jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz noteiktu termiņu, ievērojot pašvaldības saistošos noteikumus, kas izdoti uz šā likuma 32. panta pamata.

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU KULDĪGAS NOVADĀ

PAR DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU KULDĪGAS NOVADĀ

Informējam, ka 2022. gada 27. novembrī ar Kuldīgas novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.16.p.68), izdoti saistošie noteikumi “Par Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”, kuri stājas spēkā ar 2023. gada 1. maiju.

SKRUNDAS AUTOOSTAI KONKURSĀ "LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA", NOMINĀCIJĀ PĀRBŪVE - 3.VIETA

SKRUNDAS AUTOOSTAI KONKURSĀ "LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA", NOMINĀCIJĀ PĀRBŪVE - 3.VIETA

    Noslēguma ceremonijā 7.martā tika paziņoti ikgadējā konkursa Latvijas Būvniecības gada balva laureāti un Grand Prix ieguvēji.

    Esam lepni paziņot, ka SIA “Skrundas komunālās saimniecības” pasūtītais projekts “Skrundas autoostas atjaunošana Liepājas ielā 15” ieguva godalgoto 3. vietu nominācijā “Pārbūve”. Projekta autors SIA “MUUD”, būvniecību veica SIA “AB būvniecība”.

SKRUNDAS AUTOOSTAS ĒKA IR NOMINĒTA KONKURSAM “LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2022“ KATEGORIJĀ “PĀRBŪVE”

SKRUNDAS AUTOOSTAS ĒKA IR NOMINĒTA KONKURSAM “LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2022“ KATEGORIJĀ “PĀRBŪVE”

Skrundas autoostas ēkas atjaunošana Liepājas ielā 15, Skrundā ir nominēta konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2022“ kategorijā “Pārbūve”.